Chương trình Gala Dinner – Teambuilding Nuplex Masterbatch 2019

Một số hình ảnh tại sự kiện Gala Dinner – Teambuilding kết hợp được tổ chức dành riêng cho đội ngũ cán bộ – công nhân viên tại Công ty Nuplex Masterbatch vào tháng 9/2019.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 02512875999