MASTERBATCH event on September, 2019.

Một số hình ảnh tại sự kiện Gala Dinner – Teambuilding kết hợp được tổ chức dành riêng cho đội ngũ cán bộ – công nhân viên tại Công ty Nuplex Masterbatch vào tháng 9/2019.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tel: 02512875999